Black & White: Wyspa Chowańców – #03 – Edukacja

Podlot jest jeszcze młodym chowańcem, dlatego im szybciej wpoimy mu dobre ideały, tym lepiej sam będzie rozwijał się w przyszłości. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci!

Share Button
Posted in Let's Play and tagged , .